Rust-oleum Metal Expert kachel en BBQ-verf 0,4l zwart

Merk: Rust-oleum Hubo-referentie: 997637
Kenmerken
  • Binnen/buitengebruik Binnen, Buiten
  • Afwerking Mat
  • Afwasbaar
  • Overschilderbaar na 24 h
  • Kleur Zwart
Alle kenmerken
16,79

Levering

6,99

Levering binnen 1 week

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

De Metal Expert kachel en BBQ-verf van Rust-Oleum is een zeer duurzame en hittebestendige verf, speciaal ontwikkeld voor kachels en barbecues. De verf droogt zeer snel en is bestand tegen temperaturen tot 650°C. Roest, barsten en schilferen behoren ook tot de verleden tijd dankzij deze ultra-duurzame afwerking.

Kenmerken

Technische kenmerken
Binnen/buitengebruik
Binnen, Buiten
Afwerking
Mat
Afwasbaar
Overschilderbaar na
24 h
Verfbasis
Oplosmiddelhoudend
Weerbestendig
Inhoud
0,4 l
Stofdroog na
0,5
Roestwerend
Ja
Materiaal van doeloppervlak
Metaal
Verwerkingsmethode
Spuitbus
Rendement per verpakking
2 m²
Rendement
5 m²/l
Verdunning
Gebruiksklaar
Substantie
Spray
Kleurvast
Substantie
Spray
Fysieke kenmerken
Kleur
Zwart
Kleur (detail)
Zwart
Breedte
63 mm
Hoogte
20 cm
Lengte
63 mm
Glanstype
Mat
Gewicht
0,45 kg
Type lak
Lak
Verpakking
Spray
Algemene kenmerken
Merk
Rust-oleum
Rendement per liter
5 m²
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
6,3 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,45 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
6,3 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
20 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
997637
EAN- / barcode
5413436072322
Leverancierscode
22219.BX.0.4
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.