Rust-oleum Metal Expert kachel en BBQ-verf 750ml zwart

Merk: Rust-oleum Hubo-referentie: 1054589
Kenmerken
  • Kleurvast
  • Weerbestendig
  • Afwasbaar
  • Krasbestendig
  • Afwerking Mat
Alle kenmerken
42,19

Levering

6,99

Levering binnen 1 week

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

De Metal Expert kachel en BBQ-verf van Rust-Oleum is een zeer duurzame en hittebestendige verf, speciaal ontwikkeld voor kachels en barbecues. De verf droogt zeer snel en is bestand tegen temperaturen tot 650°C. Roest, barsten en schilferen behoren ook tot de verleden tijd dankzij deze ultra-duurzame afwerking. De pot bevat 750ml kachel en BBQ-verf.

Kenmerken

Technische kenmerken
Kleurvast
Weerbestendig
Afwasbaar
Krasbestendig
Afwerking
Mat
Inhoud
0,75 l
Verfbasis
Oplosmiddelhoudend
Overschilderbaar na
2 h
Minimale verwerkingstemperatuur
10 °C
Binnen/buitengebruik
Buiten, Binnen
Materiaal van doeloppervlak
Metaal
Maximale verwerkingstemperatuur
32 °C
Geurarm
Reiniging verfgereedschap
Water
Rendement
20 m²/l
UV-bestendig
Stofdroog na
0,5
Substantie
Vloeistof
Fysieke kenmerken
Glanstype
Mat
Breedte
10 cm
Gewicht
1,06 kg
Hoogte
12 cm
Lengte
10 cm
Type verf voor speciale doeleinden
Hittebestendige lak
Kleur
Zwart
Kleur (Detail)
Zwart
Verpakking
Blik
Algemene kenmerken
Merk
Rust-oleum
Hittebestendig
Ja
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
10 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
1,06 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
10 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
12 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
1054589
EAN- / barcode
5413436072353
Leverancierscode
22219.BX.0.75
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H373: Kan schade aan organen (nieren) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). (oraal). H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P235: Koel bewaren. P403: Op een goed geventileerde plaats bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P260: Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.