Rust-oleum Painter's Touch lakspray zijdeglans 0,4l helderroze

Merk: Rust-oleum Hubo-referentie: 368691
Promo
-30% op verf bij aankoop van minstens € 5,99
Promotie geldig t.e.m. 25-02-2024
Kenmerken
  • Binnen/buitengebruik Binnen, Buiten
  • Afwerking Zijdeglans/halfglans/satijnglans
  • Afwasbaar
  • Overschilderbaar na 24 h
  • Kleur Wit
Alle kenmerken
Promo30%
10,99
7,69
19,23/l

Kies je kleur

Painters Touch Zwart
Painters Touch Bordeaux
Painters Touch Gebroken wit
Painters Touch Donkergroen
Painters Touch Wit

Levering

Gratis afhalen

In beperkt aantal winkels op voorraad

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

De Painter's Touch spuitlak is de ideale hobbyverf. Geschikt voor binnen en buiten en gepast voor de meeste ondergronden zoals hout, metaal, glas, steen, karton, papier, porselein en kunststof. De zijdeglansverf heeft een uitstekende dekking en doet andere kleuren snel verdwijnen.

Kenmerken

Technische kenmerken
Binnen/buitengebruik
Binnen, Buiten
Afwerking
Zijdeglans/halfglans/satijnglans
Afwasbaar
Overschilderbaar na
24 h
Verfbasis
Solventgedragen
Weerbestendig
Inhoud
0,4 l
Geurarm
Stofdroog na
1
Roestwerend
Nee
Materiaal van doeloppervlak
Alle oppervlaktes
Verwerkingsmethode
Spuitbus
Rendement per verpakking
2 m²
Reiniging verfgereedschap
White spirit
Rendement
5 m²/l
Verdunning
Gebruiksklaar
Substantie
Spray
Fysieke kenmerken
Kleur
Wit
Kleur (Detail)
Helderroze
Glanstype
Zijdeglans
Gewicht
0,35 kg
Type lak
Lak
Verpakking
Spuitbus
Algemene kenmerken
Merk
Rust-oleum
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
6,5 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,45 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
20,5 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
6,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
368691
EAN- / barcode
5013296951357
Leverancierscode
10031.BX
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). . EUH211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H315: Veroorzaakt huidirritatie. EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P260: Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.