Sapoli meubelvernieuwer helder 250ml

Merk: Sapoli Hubo-referentie: 249498
Kenmerken
  • Volume 0,25 l
  • Binnen/buitengebruik Binnen
  • Merk Sapoli
Alle kenmerken
8,79
35,16/l

Levering

6,99

Levering binnen 1 week

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Eres Sapoli Meubelvernieuwer verwijdert vlekken en krassen uit hout. Het product dekt krassen in je meubelen, zelfs grote krassen kan je zichtbaar verminderen. Na behandeling krijgt het hout zijn oorspronkelijke glans terug. De meubelvernieuwer met heldere kleur verdiept de kleuren.

Kenmerken

Technische kenmerken
Volume
0,25 l
Binnen/buitengebruik
Binnen
Algemene kenmerken
Merk
Sapoli
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
6,7 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,244 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
17,2 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
3,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
249498
EAN- / barcode
5410458384051
Leverancierscode
60038405
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P301+P310: Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. P331: GEEN braken opwekken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P405: Achter slot bewaren. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.