Sapoli vloeibare boenwas 500ml hout

Merk: Sapoli Hubo-referentie: 250020
Kenmerken
  • Merk Sapoli
  • Volume 0,5 l
Alle kenmerken
19,49
38,98/l

6,99

Levering binnen 5 werkdagen

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Deze ambachtelijke vloeibare boenwas van Sapoli biedt oerdegelijke kwaliteit. De basis voor de formule dateert uit de tijd van Napoleon. Deze hoogwaardige, traditionele boenwas is het ideale product om je parket, houten meubelen en houtbekleding te verzorgen, te voeden en te laten glanzen. De vloeibare was is makkelijk aan te brengen.

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
Sapoli
Technische kenmerken
Volume
0,5 l
Inwerktijd
15 min
Aantal m²
1
Binnen/buitengebruik
Binnen
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
9,8 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,49 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
16,9 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
4,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
250020
EAN- / barcode
5410458382057
Leverancierscode
60038205
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H302: Schadelijk bij inslikken. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P405: Achter slot bewaren. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.