Sapoli was waterafstotend 500ml geel

Merk: Sapoli Hubo-referentie: 250014
Kenmerken
  • Merk Sapoli
  • Volume 0,5 l
Alle kenmerken
19,69
39,38/l

6,99

Levering binnen 1 week

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

De Sapoli waterafstotende was is een hoogwaardige, traditionele boenwas en het ideale product voor de verzorging van onder andere je parket, houten meubelen, linoleum, tegels en natuursteen. Het product bevat siliconen die het oppervlak extra beschermen tegen vlekken van onder andere water en wijn. Na enkele behandelingen maakt de was het oppervlak bijna waterdicht zodat je de vloer met een vochtige dweil kan reinigen.

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
Sapoli
Technische kenmerken
Volume
0,5 l
Binnen/buitengebruik
Binnen
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
9,8 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,522 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
16,9 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
4,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
250014
EAN- / barcode
5410458383153
Leverancierscode
60038315
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H302: Schadelijk bij inslikken. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P405: Achter slot bewaren. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.