Sonax Wash & Shine autoshampoo geconcenteerd 1l

Merk: Sonax Hubo-referentie: 19690
Kenmerken
  • Merk Sonax
Alle kenmerken
9,49

6,99

Levering binnen 3 werkdagen

Leveringsinformatie

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

De geconcentreerde autoshampoo Wash & Shine van Sonax is een krachtige reiniger die zacht is voor de lak en wax en hard tegen vervuiling. De shampoo is geschikt voor lak, rubber, kunststof, vinyl en glas. De oppervlakte-actieve stoffen zorgen dat het product rijkelijk schuimt en diep doordringt in de vervuiling, waardoor deze losweekt van de auto. De shampoo laat zich eenvoudig op hoogglans poetsen door na het drogen van de auto een zachte microvezeldoek te nemen.

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
Sonax
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
28 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
1,13 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
30,8 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
13,6 cm
Fysieke kenmerken
Breedte
10,1 cm
Gewicht
1,13 kg
Hoogte
64 mm
Lengte
27,2 cm
Aantal
1
Type
Reiniging
Technische kenmerken
Gebruiksklaar
Referenties en codes
Hubo-referentie
19690
EAN- / barcode
4064700314351
Leverancierscode
1837580
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.