Tec7 Anchor7 280ml grijs

Kenmerken
Toepassing
Verankeren 

Merk
Tec7 

15,49
55,32/l
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen. 

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Anchor7 280ml is een professioneel chemisch anker voor een doeltreffende bevestiging en montage in de meeste bouwmaterialen.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Toepassing
Verankeren 
Ondergrond
Alle ondergronden 
Algemene kenmerken
Merk
Tec7 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
7,4 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,527 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
5,9 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
0,25 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
4945
Leverancierscode
610148000
EAN- / barcode
5414195611487
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P405: Achter slot bewaren. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis