Tec7 FoamTack Pro lijmschuim 750ml

Merk: Tec7 Hubo-referentie: 887024
Tec7 FoamTack Pro lijmschuim 750ml 1
FoamTack Pro lijmschuim 750ml | video 1

1 van 2

Kenmerken
  • Toepassing Lijmen en monteren
  • Merk Tec7
Alle kenmerken
13,39
17,85/l

Levering

6,99

Levering binnen 5 werkdagen

Leveringsinformatie

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Gebruik het lijmschuim FoamTack Pro van Tec7 voor een isolerende montage van cellenbeton, plaat- en constructiematerialen. Dit lijmschuim voor binnen en buiten is eenvoudig in gebruik en zorgt voor een krachtige verlijming met een lage expansie. 

Kenmerken

Technische kenmerken
Toepassing
Lijmen en monteren
Materiaal (detail)
PUR (Polyurethaan)
Materiaal
Polyurethaan PUR
Binnen/buitengebruik
Binnen, Buiten
Niveau van waterbestendigheid
Spatwaterbestendig
Algemene kenmerken
Merk
Tec7
Brandvertragend
Multipositie
Brandwerend
Met schuimpistool
Te gebruiken met schuimpistool
(Blijvend) elastisch
Geluidsisolerend
Warmte-isolerend
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
23,8 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,891 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
28,1 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
21,3 cm
Fysieke kenmerken
Type isolatie
Montageschuim
Gewicht
0,7 kg
Referenties en codes
Hubo-referentie
887024
EAN- / barcode
5414195004722
Leverancierscode
670009000
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. EUH204: Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). . H373: Kan schade aan organen (nieren) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). (oraal). H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H302: Schadelijk bij inslikken. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P308+P313: Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P405: Achter slot bewaren.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.