Turtle Wax Hybrid Solutions Ceramic Wash & Wax 1,42l

Merk: Turtle Wax Hubo-referentie: 1080200
Turtle Wax Hybrid Solutions Ceramic Wash & Wax 1,42l 1
Turtle Wax Hybrid Solutions Ceramic Wash & Wax 1,42l 1
Turtle Wax Hybrid Solutions Ceramic Wash & Wax 1,42l 2
Turtle Wax Hybrid Solutions Ceramic Wash & Wax 1,42l 3
Turtle Wax Hybrid Solutions Ceramic Wash & Wax 1,42l 4
Turtle Wax Hybrid Solutions Ceramic Wash & Wax 1,42l 5

1 van 6

Kenmerken
  • Merk Turtle Wax
Alle kenmerken
22,49
15,84/l

Gratis levering

Levering binnen 3 werkdagen

Leveringsinformatie

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Turtle Wax Hybrid Solutions Ceramic Wash & Wax biedt meer bescherming met minder droogtijd. Geformuleerd met super hydrofobe en SIO2-polymeren om het parelen van het water te stimuleren en geeft een maanden lange waterafstotende en chemisch bestendige bescherming.

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
Turtle Wax
Gewicht
1,414 kg
Lengte
72 mm
Hoogte
25,6 cm
Breedte
14 cm
Garantieperiode
2 jaar
Indicatie FSC keurmerk
Nee
Indicatie PEFC keurmerk
Nee
Fysieke kenmerken
Toepassing (deel) voertuig
Exterieur
Type verzorgingsproduct autocarrosserie
Bescherming en reiniging
Type autoaccessoire
Verzorgingsproduct
Technische kenmerken
Substantie
Vloeistof
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
14 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
1,522 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
7,2 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
25,6 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
1080200
EAN- / barcode
5010322533518
Leverancierscode
1830935
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH208: Bevat 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat en octhilinone (ISO). Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.