V33 Gel Express afbijtmiddel voor metaal 0,5l

Merk: V33 Hubo-referentie: 943024
Kenmerken
  • Type verf/vernis verwijderproduct/schoonmaakmiddel Afbijtmiddel
  • Toepassing Gel afbijtmiddel. Herstelt oppervlakken in ferro- of non-ferrometalen naar hun naakte staat. Efficiënt op alle soorten metaal.
  • Binnen/buitengebruik Binnen, Buiten
  • Merk V33
Alle kenmerken
18,19
36,38/l

Levering

Gratis afhalen

In beperkt aantal winkels op voorraad

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Het Gel Express afbijtmiddel van V33 herstelt oppervlakken in ferro- of non-ferrometalen naar hun originele staat. Het product heeft een snelle werking en is geschikt voor het verwijderen van verf, lak, roestwerende middelen en onderlagen op alle soorten metaal.

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type verf/vernis verwijderproduct/schoonmaakmiddel
Afbijtmiddel
Gewicht
0,488 kg
Technische kenmerken
Toepassing
Gel afbijtmiddel. Herstelt oppervlakken in ferro- of non-ferrometalen naar hun naakte staat. Efficiënt op alle soorten metaal.
Binnen/buitengebruik
Binnen, Buiten
Materiaal van doeloppervlak
Metaal
Substantie
Gel
Algemene kenmerken
Merk
V33
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
7,4 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,573 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
7,4 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
17,2 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
943024
EAN- / barcode
3153895147736
Leverancierscode
121000
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. EUH208: Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.