V33 superafbijtmiddel speciaal hout 0,5l

Merk: V33 Hubo-referentie: 236658
Kenmerken
  • Type verf/vernis verwijderproduct/schoonmaakmiddel Afbijtmiddel
  • Toepassing GEBRUIK GEREEDSCHAP Verfborstel. Spatel of plamuurmes. VOORBEREIDING Goed schudden voor gebruik en zorg dat u handschoenen draagt tijdens het aanbrengen. GEBRUIK Breng met een borstel een dikke egale laag afbijtmiddel aan (2 tot 3 mm). Het product gedurende 3 tot 30 minuten laten inwerken volgens het aantal af te bijten lagen. Als de laag voldoende opgelost is, moet u ze verwijderen met een spatel of een plamuurmes. Spoel het afgebeten voorwerp na met lauw water en een harde borstel (bv. nylon). Laat minstens 24 uur drogen voordat u het voorwerp afwerkt. TIPS Leg het af te bijten voorwerp horizontaal indien mogelijk om het indringen van het afbijtmiddel te bevorderen. Beweeg de spatel in de richting van de houtnerven. Het afbijtmiddel niet gebruiken op plastieken voorwerpen. Niet gebruiken in de zon. Op een koele plaats bewaren.
  • Binnen/buitengebruik Binnen, Buiten
  • Inhoud 0,5 l
  • Droogtijd 60 min
Alle kenmerken
18,19
36,38/l

Levering

Gratis afhalen

In beperkt aantal winkels op voorraad

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Dit superafbijtmiddel voor hout van V33 is ideaal om terug tot op bloot hout te komen zonder het hout aan te tasten. Het is geschikt voor het afbijten van diepzittende verf, vernis, beits en parketvernis hout in één enkele handeling.

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type verf/vernis verwijderproduct/schoonmaakmiddel
Afbijtmiddel
Gewicht
0,485 kg
Technische kenmerken
Toepassing
GEBRUIK GEREEDSCHAP Verfborstel. Spatel of plamuurmes. VOORBEREIDING Goed schudden voor gebruik en zorg dat u handschoenen draagt tijdens het aanbrengen. GEBRUIK Breng met een borstel een dikke egale laag afbijtmiddel aan (2 tot 3 mm). Het product gedurende 3 tot 30 minuten laten inwerken volgens het aantal af te bijten lagen. Als de laag voldoende opgelost is, moet u ze verwijderen met een spatel of een plamuurmes. Spoel het afgebeten voorwerp na met lauw water en een harde borstel (bv. nylon). Laat minstens 24 uur drogen voordat u het voorwerp afwerkt. TIPS Leg het af te bijten voorwerp horizontaal indien mogelijk om het indringen van het afbijtmiddel te bevorderen. Beweeg de spatel in de richting van de houtnerven. Het afbijtmiddel niet gebruiken op plastieken voorwerpen. Niet gebruiken in de zon. Op een koele plaats bewaren.
Binnen/buitengebruik
Binnen, Buiten
Inhoud
0,5 l
Droogtijd
60 min
Verbruik
4 m²/l
Materiaal van doeloppervlak
Hout - bewerkt, Hout - massief
Substantie
Gel
Inwerktijd
60 min
Reiniging verfgereedschap
Warm water
Algemene kenmerken
Merk
V33
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
7,5 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,575 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
7,5 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
17,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
236658
EAN- / barcode
3153890064793
Leverancierscode
8466
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.