V33 vloershampoo 0,5l

Merk: V33 Hubo-referentie: 233713
Kenmerken
  • Inhoud 0,5 l
  • Weerbestendig
  • Merk V33
Alle kenmerken
24,99
49,98/l

Levering

Gratis afhalen

In beperkt aantal winkels op voorraad

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Gebruik deze shampoo van het merk V33 om de vloer te reinigen voor het verven, en zo elk risico op afbladderen te voorkomen. De shampoo neutraliseert het oppervlak van nieuwe cementvloeren en verhoogt de poreusheid.

Kenmerken

Technische kenmerken
Inhoud
0,5 l
Weerbestendig
Geurarm
Kleurvast
Krasbestendig
Reiniging verfgereedschap
Warm water
Verdunning
Gebruiksklaar
Algemene kenmerken
Merk
V33
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
9,6 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,65 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
9,6 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
14 cm
Fysieke kenmerken
Gewicht
0,563 kg
Referenties en codes
Hubo-referentie
233713
EAN- / barcode
3153890169979
Leverancierscode
15492
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P301+P330+P331: Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.