Vanish vlekverwijderaar powergel voorbehandeling 200ml

Merk: Vanish Hubo-referentie: 829202
Kenmerken
  • Volume 0,2 l
  • Merk Vanish
Alle kenmerken
4,99
24,95/l

Levering

6,99

Levering binnen 1 week

Leveringsinformatie

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Vanish Powergel Vlekverwijderaar verwijdert vlekken in je wasgoed in een handomdraai. De voorbehandeling met deze vlekverwijderaar met nieuwe inwrijfdop is de oplossing voor hardnekkige vlekken en geeft een perfect resultaat, al bij het eerste gebruik.

Kenmerken

Technische kenmerken
Volume
0,2 l
Algemene kenmerken
Merk
Vanish
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
5,8 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,25 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
18,9 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
3,9 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
829202
EAN- / barcode
8710552576374
Leverancierscode
1054128
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. R41: Gevaar voor ernstig oogletsel. EUH208: Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P301+P312: Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen. P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. S51: Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. S46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. S26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. S25: Aanraking met de ogen vermijden. S39: Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen. P262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. S2: Buiten bereik van kinderen bewaren.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.