Vapona navulling vloeistof anti-mug 23ml

Merk: Vapona Hubo-referentie: 69075
Kenmerken
  • Toepassing Insecten
  • Biologisch
  • Merk Vapona
Alle kenmerken
9,29
516,11/l

Levering

6,99

Levering binnen 2 weken

Leveringsinformatie

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click & Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie

Omschrijving

Vapona Anti Mug navulling is een vloeibare insecticide dat je gedurende 45 dagen bescherming biedt tegen muggen. De vulling past op alle Vapona Anti Mug apparaatjes met vloeibare vulling.

Kenmerken

Technische kenmerken
Toepassing
Insecten
Biologisch
Inhoud
18 ml
Algemene kenmerken
Merk
Vapona
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
4,5 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,73 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
19,6 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
10,2 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
69075
EAN- / barcode
5420067100317
Leverancierscode
1002988
Gewasbescherming
Erkenningsnummer
BIO-4914/B
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P301+P310: Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P331: GEEN braken opwekken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P273: Voorkom lozing in het milieu. P405: Achter slot bewaren. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.