WD-40 Bike All Conditions Lube smeermiddel ketting 250ml

Merk: WD-40 Hubo-referentie: 892063
WD-40 Bike All Conditions Lube smeermiddel ketting 250ml 1
WD-40 Bike All Conditions Lube smeermiddel ketting 250ml 1

1 van 2

Kenmerken
  • Type Reiniging
  • Inhoud 0,25 l
  • Gebruiksklaar
  • Breedte 55 mm
  • Hoogte 19,5 cm
Alle kenmerken
16,79

Levering

6,99

Levering binnen 2 werkdagen

Leveringsinformatie

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Het Bike All Conditions Lube smeermiddel van WD-40 is geschikt voor het smeren van de ketting, assen en kabels van je fiets in alle weersomstandigheden. Het product zorgt voor een optimale bescherming en voor eenvoudig en soepel schakelen.

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type
Reiniging
Breedte
55 mm
Hoogte
19,5 cm
Lengte
55 mm
Gewicht
0,26 kg
Technische kenmerken
Inhoud
0,25 l
Gebruiksklaar
Substantie
Vloeistof
Verdunning
Gebruiksklaar
Substantie
Vloeistof
Algemene kenmerken
Merk
WD-40
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
5,5 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,26 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
19,5 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
5,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
892063
EAN- / barcode
5032227005334
Leverancierscode
1067615
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. EUH208: Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P405: Achter slot bewaren.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.