WD-40 multispray 200ml

Merk: WD-40 Hubo-referentie: 191869
Kenmerken
  • Merk WD-40
Alle kenmerken
7,29
36,45/l

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

De WD-40 multispray van 200ml is een veelzijdige en gebruiksvriendelijke spray die geschikt is voor allerhande toepassingen in je huis, garage of werkplaats, zoals het smeren van scharnieren of het verwijderen van verf, vet en loszittend roest. De spray maakt stroeflopende onderdelen weer soepel en is daardoor onmisbaar voor het onderhoud van machines of auto's.

  • Maakt los wat vast zit
  • Stopt piepen en kraken
  • Verdrijft vocht
  • Verwijdert hardnekkige resten
  • Laat een beschermend laagje achter
  • Siliconenvrij

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
WD-40
Technische kenmerken
Inhoud
0,2 l
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
5,2 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,23 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
16,4 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
5,2 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
191869
EAN- / barcode
5032227310421
Leverancierscode
1050865
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P301+P310: Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P331: GEEN braken opwekken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P405: Achter slot bewaren. P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.