Weber Beamix beton reparatie 2kg

Merk: Weber Beamix Hubo-referentie: 546184
Weber Beamix beton reparatie 2kg 1
Weber Beamix beton reparatie 2kg 1
Weber Beamix beton reparatie 2kg 2

1 van 3

Kenmerken
  • Merk Weber Beamix
Alle kenmerken
11,49
5,75/kg

Gratis afhalen

In beperkt aantal winkels op voorraad

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

De beton reparatie van Weber is een veelzijdig toepasbare reparatiemortel voor het repareren van wanden en vloeren. Dankzij de hoge hecht- en druksterkte is deze reparatiemortel geschikt voor het repareren van zowel betonnen wanden, balkonplaten, betonranden als ruw metselwerk.

  • Makkelijk en snel
  • Supersterke hechting aan bestaand beton
  • Binnen en buiten toepasbaar

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
Weber Beamix
Gewicht
2 kg
Lengte
75 mm
Hoogte
32 cm
Breedte
13 cm
Fysieke kenmerken
Kleur
Grijs
Type asfalt/beton reparatiebouwstof
Reparatiemortel
Technische kenmerken
Verwerkingstijd
20 min
Binnen/buitengebruik
Binnen, Buiten
Droogtijd
48 h
Substantie
Poeder
Vorstbestendig
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
13 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
2 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
7,5 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
32 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
546184
EAN- / barcode
8711474022659
Leverancierscode
W501220
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P362: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.