Weber Beamix Waterstop snelcement 1 min 1kg

Merk: Weber Beamix Hubo-referentie: 546181
Weber Beamix Waterstop snelcement 1 min 1kg 1
Weber Beamix Waterstop snelcement 1 min 1kg 1
Weber Beamix Waterstop snelcement 1 min 1kg 2
Weber Beamix Waterstop snelcement 1 min 1kg 3

1 van 4

Kenmerken
  • Kleur Grijs
  • Droogtijd 0,02 h
  • Binnen/buitengebruik Binnen, Buiten
  • Breedte 13 cm
  • Hoogte 32 cm
Alle kenmerken

Productinformatie

Omschrijving

Het Waterstop snelcement van Weber is een supersnelle reparatiemortel die verhardt in slechts 1 minuut. Hierdoor is deze mortel uitermate geschikt voor het direct dichten van lekkages. Het Waterstop snelcement kan worden ingezet om spoedreparaties en -montages uit te voeren en kan in sommige gevallen zelfs op het lek worden gedrukt totdat het aanwezige vocht is gestopt.

  • Direct dichten van lekkages
  • Zeer goede hechting
  • Ook te gebruiken als reparatiemortel

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Kleur
Grijs
Breedte
13 cm
Hoogte
32 cm
Lengte
75 mm
Gewicht
2 kg
Type asfalt/beton reparatiebouwstof
Reparatiemortel
Technische kenmerken
Droogtijd
0,02 h
Binnen/buitengebruik
Binnen, Buiten
Verwerkingstijd
1 min
Vorstbestendig
Ja
Substantie
Poeder - Los
Algemene kenmerken
Merk
Weber Beamix
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
13 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
2 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
7,5 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
32 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
546181
EAN- / barcode
8711474022604
Leverancierscode
W533050
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P362: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad