Wood Lover SOS 1l kleurloos

Merk: Wood Lover Hubo-referentie: 819838
Wood Lover SOS 1l kleurloos 1
Wood Lover SOS 1l kleurloos 1

1 van 2

Kenmerken
  • Type hout Hout - massief
  • Binnen/buitengebruik Binnen, Buiten
  • Kleur (Detail) Kleurloos
  • Inhoud 1 l
  • Verdunning Gebruiksklaar
Alle kenmerken
28,79
28,79/l

Levering

Gratis afhalen

In beperkt aantal winkels op voorraad

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Wood SOS is een multigebruik houtpreservatiemiddel dat zorgt voor een optimale biologische, preventieve en curatieve bescherming van alle houtsoorten. Het voorkomt en behandelt de aantasting van het hout door diverse soorten insecten, zwammen, houtrot, schimmels en blauwvorming. Wood SOS is geschikt voor behandeling van alle schrijnwerk, balken, vloeren, trappen en meubelen.

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type hout
Hout - massief
Kleur (Detail)
Kleurloos
Gewicht
1,12 kg
Krasbestendig
Nee
Verfbasis
Watergedragen
Technische kenmerken
Binnen/buitengebruik
Binnen, Buiten
Inhoud
1 l
Verdunning
Gebruiksklaar
Weerbestendig
UV bestendig
Nee
Verbruik
5 m²/l
Toepassing
Trappen
Afwerking
Mat
Geurarm
Droogtijd
48 h
Overschilderbaar na
4 h
Algemene kenmerken
Merk
Wood Lover
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
12,2 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
1,12 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
17,1 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
6,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
819838
EAN- / barcode
3297972084382
Leverancierscode
3297972084382
Gewasbescherming
Erkenningsnummer
BIO-4191/B
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P264: Na het werken met dit product de handen grondig wassen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.