Xyladecor houtwormverdelger 5l kleurloos

Kenmerken
Inhoud
5 l

Merk
Xyladecor 

159,-
31,80/Liter
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Dit efficiënt, kleurloos houtwormverdelgingsmiddel op solventbasis bestrijdt alle soorten houtworm, inclusief de larven van de huisboktor. Het middel met langdurige werking dringt diep in het hout en voorkomt nieuwe aantasting. Geb50721
ruik het verdelingsmiddel curatief (300g/m² door injecteren, besproeien of bestrijken) of preventief (200g/m² door bestrijken, besproeien of kort dompelen). Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Inhoud
5 l
Reiniging verfgereedschap
White spirit 
Verdunning
Gebruiksklaar 
Algemene kenmerken
Merk
Xyladecor 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
16,7 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
4,408 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
12 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
30 cm
Fysieke kenmerken
Gewicht
4 kg
Type hout
Hout - massief 
Referenties en codes
Hubo-referentie
16347
Leverancierscode
5118057
EAN- / barcode
5410083003495
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. EUH208: Bevat Permethrin. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P301+P310: Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P331: GEEN braken opwekken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P405: Achter slot bewaren.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis