Zen Spa Perfect Spa voor helder water 1kg

Merk: Zen Spa Hubo-referentie: 929792
Kenmerken
  • Merk Zen Spa
  • Kant & klaar Niet van toepassing
  • Werking Manueel
Alle kenmerken
20,99

Levering

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

De Perfect Spa van ZEN Spa verlaagt het chloorverbruik tot 80% in je zwembad en verbetert de kwaliteit en comfort van het water zodat het aangenamer is om in te zwemmen. Hierdoor is er minder irritatie aan de ogen, aangezien het water zuiverder is. Perfect Spa elimineert chloramines die ontstaan wanneer chloor in contact komt met organische materie en zorgt ervoor dat het chloor weer vrijgegeven wordt in zijn oorspronkelijk vorm.

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
Zen Spa
Kant & klaar
Niet van toepassing
Ecologisch
Niet opgegeven
Geschikt voor ruimte buiten/onderdeel tuin
Zwembad
Fysieke kenmerken
Werking
Manueel
Gewicht
1 kg
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
9,5 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
1,1 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
9,5 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
17 cm
Technische kenmerken
Substantie
Korrels
Gebruiksklaar
Ja
Referenties en codes
Hubo-referentie
929792
EAN- / barcode
5410539224672
Leverancierscode
POU0330
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. EUH208: Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P264: Na het werken met dit product grondig wassen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P260: Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.