Privacy

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Algemeen

Artikel 2 - Persoonsgegevens

Artikel 3 - Doeleinden van de verwerking

Algemene doeleinden

Commerciële doeleinden

Doorgifte aan derden

Bonus Kaart

Artikel 4 - Duur van de verwerking

Artikel 5 - Je rechten

Artikel 6 - Veiligheid en vertrouwelijkheid

Artikel 7 - Cookies

Permanente en tijdelijke cookies

Artikel 8 - Logbestanden