Privacy

Wie verwerkt uw gegevens?

Welke types informatie verzamelen wij en waarom?

Hoe en waarom gebruiken wij uw gegevens?

Hoe en met wie wordt die informatie gedeeld?

Cookies en logbestanden: 

Hoe kunt u uw gegevens beheren/hoe krijgt u toegang tot uw gegevens en kunt u ze schrappen?

Hoe lang bewaren wij uw informatie?

Zullen uw gegevens worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte?

Hoe verzekeren wij de veiligheid van uw gegevens? 

Links naar andere websites en content van derde partijen

Onze website bevat links naar andere websites, die worden beheerd door andere ondernemingen die niet met ons bedrijf zijn verbonden. Aangezien die websites in principe een eigen privacystatement hebben, bevelen wij u sterk aan om daar kennis van te nemen wanneer u op die websites van derden surft. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevensverwerking door die partijen.

Updates aan de privacy policy en contact:

Wij kunnen deze privacyverklaring te allen tijde aanpassen bijvoorbeeld in functie van nieuwe regelgeving, of aangepaste interne processen en doeleinden. Bij fundamentele wijzigingen zal hiervan melding worden gemaakt op de website.

Indien u met ons contact wenst op te nemen in verband met uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kan dit steeds via de klantendienst.