Tip! Vervang tijdig de batterijen van je rookmelders

Vanaf 2020 is het in alle Vlaamse woningen verplicht om rookmelders te plaatsen. Uiteraard is het voor een goede werking belangrijk om de rookmelders regelmatig te onderhouden. Het is aangewezen om de rookmelders minstens 1x per maand af te stoffen en de goede werking ervan te controleren door op de testknop te drukken.

Vervang de batterij zodra je rookmelder dit aangeeft

Ongeacht de door de fabrikant vermelde levensduur van de batterij, MOET je de batterij onmiddellijk vervangen zodra de melder begint te "piepen" (het lege-batterij-waarschuwingsignaal). Het lege-batterij- waarschuwingsignaal kan 30 dagen duren; niettemin moet je de batterij onmiddellijk vervangen en de rookmelder testen om een goede werking te blijven garanderen.

Omdat rookmelders vaak op moeilijk bereikbare plaatsen aan het plafond hangen is het aangeraden om de batterij meteen te vervangen door een Lithium batterij met een langere levensduur. Zo ben je voor langere tijd verzekerd van de goede werking en beschermd.

Ontdek nog meer gerelateerd klusadvies

roolmelder kiezen

Welke rookmelder kiezen?

Vanaf 1 januari 2020 zijn rookmelders verplicht in elke woning in Vlaanderen. Bij Hubo vind je een ruim assortiment rookmelders, met batterijen die 1, 5 of 10 jaar meegaan.

Hoe een rookmelder plaatsen en onderhouden?

Rook in huis kan dodeljik zijn. Daarom is het belangrijk dit op tijd te detecteren met rookmelders. Ontdek waar en hoe je best rookmelders plaatst en hoe je ze onderhoudt.

CO-test

Hoe CO vergiftiging voorkomen?

Plaats CO-melders in je huis zodat je melding krijgt wanneer er een te hoge concentratie CO gedetecteerd wordt en je tijdig actie kan ondernemen. Lees er hier meer over.