Aquaplan Wall-Injector kit transparant

Merk: Aquaplan Hubo-referentie: 10601
Aquaplan Wall-Injector kit transparant 1
Aquaplan Wall-Injector kit transparant 1

1 van 2

Kenmerken
  • Toepassing Afdichten
  • Merk Aquaplan
Alle kenmerken
129,-

Levering

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Belet opstijgend vocht.
Professionele injectievloeistof die een definitieve behandeling tegen opstijgend vocht garandeert van bovengrondse binnen- en buitenmuren.

Kenmerken

Technische kenmerken
Toepassing
Afdichten
Algemene kenmerken
Merk
Aquaplan
Verwerkingstijd
60 min
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
15 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
9 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
30 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
15 cm
Fysieke kenmerken
Gewicht
9 kg
Referenties en codes
Hubo-referentie
10601
EAN- / barcode
5413466605606
Leverancierscode
2605601
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P260: Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. P405: Achter slot bewaren.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.