Hubo stabilisé 25kg

Merk: Hubo Hubo-referentie: 578496
Promo
Vanaf 3 stuks € 3,99 / zak
Promotie geldig t.e.m. 30-06-2024
Promo
Dubbele Bonuspunten!
Kenmerken
  • Merk Hubo
Alle kenmerken
5,99
0,24/kg

95,-

Levering binnen 5 werkdagen

Leveringsinformatie

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

De stabilisé van Hubo is een droog mengsel van cement, zand en toeslagstoffen. De stabilisé is geschikt als onderlaag voor terrassen, tuinpaden en opritten. Bovendien kan de stabilisé ook gebruikt worden voor het plaatsen van boordstenen en het inbedden van leidingen.

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
Hubo
Mengverhouding
2 liter water / zak 25kg
Verwerkingstijd
120 min
Sterkteklasse
C8
Brandwerend
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
30 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
25,069 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
45 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
12 cm
Fysieke kenmerken
Gewicht
25 kg
Kleur
Grijs
Kleur
Grijs
Technische kenmerken
Inhoud
25 kg
Samenstelling
Zand
Type mortel
Stabilisé
Verwerkingstijd
60 min
Maximale verwerkingstemperatuur
30 °C
Houdbaarheid
12
Droogtijd
28 h
Minimale verwerkingstemperatuur
5 °C
Binnen/buitengebruik
Buiten
Materiaal van Doeloppervlak
Aardewerk
Substantie
Poeder
Referenties en codes
Hubo-referentie
578496
EAN- / barcode
5411382800495
Leverancierscode
280049
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Volledige prestatieverklaring
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.