BSI anti-marter spray 500ml

Merk: BSI Hubo-referentie: 314405
Kenmerken
  • Merk BSI
Alle kenmerken
13,99
27,98/l

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Een snelwerkende spray van BSI om marters te verjagen. Deze spray beschermt je wagen en woning tegen marters en tast riemen, rubber en verf niet aan. Om een optimale bescherming te garanderen dien je de behandeling dagelijks uit te voeren.

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
BSI
Leeflocatie dier
Tuindier, Overig
Indicatie FSC keurmerk
Nee
Indicatie PEFC keurmerk
Nee
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
6,6 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,509 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
6,6 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
23,8 cm
Fysieke kenmerken
Breedte
66 mm
Gewicht
0,389 kg
Hoogte
23,8 cm
Lengte
66 mm
Type dierbestrijdingsmiddel
Afschrikmiddel in sprayvorm
Technische kenmerken
Energiebron
Niet van toepassing
Bereik
3 m
Behandeling
Gebruiksklaar
Afmeting mazen
0 mm
Waterbestendig
Referenties en codes
Hubo-referentie
314405
EAN- / barcode
5425001710898
Leverancierscode
0898
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H315: Veroorzaakt huidirritatie. EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.