Bsi Insect Free spray tegen insecten 60ml

Kenmerken
Toepassing
Insecten 

Behandeling
Gebruiksklaar 

Biologisch
Nee

Merk
Bsi 

9,39

Productinformatie


Omschrijving

Deze spray tegen insecten Insect Free van Bsi is een efficiënte oplossing om je tegen insecten te beschermen. De spray bevat icaridine, een stof die muggen, vliegen, dazen, teken en wespen afweert. Het product tegen insecten heeft een aangename geur, vlekt niet en kleeft niet en werkt 8 uur lang tegen alle vliegende en bijtende insecten. Deze insectenspray is toegelaten bij kinderen vanaf 2 jaar.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Toepassing
Insecten 
Behandeling
Gebruiksklaar 
Biologisch
-
Volume
0,06 l
Waterbestendig
-
Algemene kenmerken
Merk
Bsi 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
4 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,09 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
12 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
4 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
536895
Leverancierscode
18482
EAN- / barcode
5420046618482
Gewasbescherming
Erkenningsnummer
BIO-NOTIF799
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH208: Bevat UNDEFINED. Kan een allergische reactie veroorzaken. H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P301+P310: Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis