Compo Herbistop Super anti-onkruid & anti-mos terrassen en paden 2,5l

Kenmerken
Toepassingsperiode
3-10 maanden 

Type
Vloeistof 

Biologisch
Nee

Behandeling
Nog te behandelen 

Inhoud
2500 ml

Merk
Compo 

34,49
13,80/Liter
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Compo Herbistop Super is een totale, niet-selectieve onkruidverdelger voor het vernietigen van onkruid, gras en mos op verharde en niet-verharde, permanent onbeteelde terreinen. De verdelger is glyfosaatvrij en kan ook gebruikt worden onder sier- en fruitbomen vóór het zaaien of planten. Het product is geconcentreerd en heeft een erg snelle werking. De eerste resultaten zijn reeds zichtbaar na 3 uur. De verpakking van 2,5 liter is geschikt voor het behandelen van een oppervlakte tot 200m².

  • Te verdunnen in water
  • Met handige doseerdop
  • Rugsproeier: 500ml aanlengen met water tot 4 liter (voor 40m²)
  • Handsproeier: 50ml (volle doseerdop) aanlengen met water tot 400ml (voor 4m²)

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Toepassingsperiode
3-10 maanden 
Biologisch
-
Behandeling
Nog te behandelen 
Inhoud
2500 ml
Erkenningsnummer
10659G/B 
Fysieke kenmerken
Type
Vloeistof 
Gewicht
2,5 kg
Algemene kenmerken
Merk
Compo 
Indicatie FSC keurmerk
Nee 
Indicatie PEFC keurmerk
Nee 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
15,5 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
2,6 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
22,6 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
10,6 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
904084
Leverancierscode
2268802017
EAN- / barcode
5411196061433
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P264: Na het werken met dit product grondig wassen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis