Edialux Target Wheat Tech graan tegen ratten en muizen 3kg

Merk: Edialux Hubo-referentie: 930370
Kenmerken
  • Type ongediertebestrijding Gif - graan
  • Behandeling Gebruiksklaar
  • Biologisch
  • Type dier Rat, Muis
  • Merk Edialux
Alle kenmerken
54,99
18,33/kg

Productinformatie

Omschrijving

De Target Wheat Tech van Edialux is een bijzonder aantrekkelijk kant-en-klaar tarwelokaas tegen ratten en muizen. De tarwe bevat een krachtig bloedstollingremmend middel, waardoor één enkele opname al voldoende is voor het doden van het knaagdier. De dood treedt pas enkele dagen na consumptie van het lokaas op, zodat lokaasschuwheid uitgesloten is. Het lokaas is uitsluitend te gebruiken in verzegelde lokaasdozen, binnenshuis en buiten rond gebouwen.

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type ongediertebestrijding
Gif - graan
Type dier
Rat, Muis
Gewicht
3 kg
Type dierbestrijdingsmiddel
Anders
Technische kenmerken
Behandeling
Gebruiksklaar
Biologisch
Binnen/buitengebruik
Binnen, Buiten
Inhoud
3 kg
Waterbestendig
Dosis Varia
Muizen: tot 50g/1-1,5 m onderlinge afstand Ratten: tot 200g/5-10 m onderlinge afstand
Substantie
Korrels
Algemene kenmerken
Merk
Edialux
Giftig
Ja
Herbruikbaar
Nee
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
9,5 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
3 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
8 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
14,4 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
930370
EAN- / barcode
5412037067621
Leverancierscode
TARWT3
Gewasbescherming
Erkenningsnummer
BIO-BE2011-0007
Veiligheidsinformatie
Waarschuwingen (H-zinnen)
H373: Kan schade aan (lever, longen, bloedbaan) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). bij inslikken. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P301+P310: Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P273: Voorkom lozing in het milieu. P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
Volledig veiligheidsinformatieblad