Hammerite metaallak structuur 0,25l natuurlijk wit

Merk: Hammerite Hubo-referentie: 165955
Kenmerken
  • Verfbasis Solventgedragen
  • Droogtijd 48 h
  • Overschilderbaar na 4 h
  • Rendement per liter 10 m²
  • Glanstype Mat
Alle kenmerken
20,49
81,96/l

Kies je kleur

Hammerite Natuurlijk wit
Hammerite Leizwart
Hammerite Geborsteld metaal
Hammerite Metaalgrijs
Hammerite Nachtblauw

Productinformatie

Omschrijving

Hammerite Metaallak Structuur is een decoratieve metaallak. De DUALTECH technologie biedt een dubbele bescherming door een waterafstotende én een roestwerende werking. De lak is geschikt voor alle soorten metaal en biedt 8 jaar garantie tegen roest. Bij direct over roest aanbrengen, zonder primer of grondverf, stopt de lak het roestproces.

Kenmerken

Technische kenmerken
Verfbasis
Solventgedragen
Droogtijd
48 h
Overschilderbaar na
4 h
Rendement per liter
10 m²
Binnen/buitengebruik
Binnen, Buiten
Substantie
Vloeistof
Materiaal van Doeloppervlak
Metaal
Minimale verwerkingstemperatuur
5 °C
Roestwerend
Verwerkingsmethode
Kwast
Maximale verwerkingstemperatuur
30 °C
Afwerking
Structuur
Geurarm
Inhoud
0,25 l
Krasbestendig
Afwasbaar
Verdunning
Gebruiksklaar
Weerbestendig
Rendement
10 m²/l
Rendement Condities
Het in het documentatieblad genoemde rendement (in m2 per liter per laag) is een theoretische waarde. Dit gaat uit van een vrij ideale situatie zoals een gladde ondergrond. Het rendement is óók afhankelijk van de applicatiemethode, de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond. Het praktisch verbruik zal dus per object en situatie verschillen en mogelijk lager uitkomen dan vermelde theoretische waarde.
Stofdroog na
2
Geschikt voor
Hekwerken
Geschikt voor ondergrond
Bestaande verflagen
Fysieke kenmerken
Glanstype
Mat
Kleur
Wit
Type verf voor speciale doeleinden
Metaallak
Kleur (Detail)
Natuurlijk Wit
Lijn of Serie
Metaallak
Verpakking
Blik
Algemene kenmerken
Merk
Hammerite
Gewicht
0,378 kg
Hittebestendig
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
22,5 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,4 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
15 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
7,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
165955
EAN- / barcode
5410083414017
Leverancierscode
5082306
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. EUH208: Bevat 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat en octhilinone (ISO). Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P235: Koel bewaren. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P233: In goed gesloten verpakking bewaren. P262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Volledig veiligheidsinformatieblad