Hubo flex tegellijm 25kg

Merk: Hubo Hubo-referentie: 176024
Promo
Dubbele Bonuspunten!
Kenmerken
  • Type lijm Tegellijm
  • Toepassing Tegelen
  • Materiaal van doeloppervlak Keramiek
  • Substantie Poeder
  • Kleur Grijs
Alle kenmerken
Promo23%
16,99
12,99
0,52/kg

Levering

95,-

Levering binnen 5 werkdagen

Leveringsinformatie

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

De tegellijm Flex van Hubo is een flexibele lijm die geschikt is voor de verlijming van wand- en vloertegels.

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type lijm
Tegellijm
Kleur
Grijs
Gewicht
25 kg
Kleur (detail)
Grijs
Technische kenmerken
Toepassing
Tegelen
Materiaal van doeloppervlak
Keramiek
Substantie
Poeder
Minimale verwerkingstemperatuur
5 °C
Maximale verwerkingstemperatuur
25 °C
Algemene kenmerken
Merk
Hubo
Buigbaar, flexibel
Nee
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
30 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
25,069 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
55 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
10 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
176024
EAN- / barcode
5411382800556
Leverancierscode
280055
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Volledige prestatieverklaring
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.