Hubo metselspecie 25kg

Merk: Hubo Hubo-referentie: 92762
Promo
Dubbele Bonuspunten!
Kenmerken
  • Kleur Grijs
  • Samenstelling Portland composietcement, Zand
  • Binnen/buitengebruik Binnen, Buiten
  • Inhoud 25 kg
  • Verwerkingstijd 180 min
Alle kenmerken
4,99
0,20/kg

Levering

95,-

Levering binnen 5 werkdagen

Leveringsinformatie

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

De metselspecie van Hubo is een mengsel van zand, Portlandcement en toeslagstoffen. Deze specie is geschikt voor metselwerk waar hoge eisen gesteld worden, zoals funderingen of natte ruimtes.

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Kleur
Grijs
Gewicht
25 kg
Type metselmortel
Metselmortel
Technische kenmerken
Samenstelling
Portland composietcement, Zand
Binnen/buitengebruik
Binnen, Buiten
Inhoud
25 kg
Verwerkingstijd
180 min
Maximale verwerkingstemperatuur
25 °C
Minimale verwerkingstemperatuur
5 °C
Materiaal van doeloppervlak
Baksteen
Droogtijd
28 h
Houdbaarheid
12
Substantie
Poeder
Algemene kenmerken
Merk
Hubo
Mengverhouding
3,5l/zak 25kg
Minimale voegbreedte
8 mm
Maximale voegbreedte
12 mm
Sterkteklasse
M5
Brandwerend
Ja
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
25 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
25,069 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
50 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
11 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
92762
EAN- / barcode
5411382800372
Leverancierscode
281786
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Volledige prestatieverklaring
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.