Hubo PU-schuim 750ml

Merk: Hubo Hubo-referentie: 534110
Promo
Dubbele Bonuspunten!
Kenmerken
  • Toepassing Vullen
  • Binnen/buitengebruik Binnen, Buiten
  • Merk Hubo
Alle kenmerken
Promo18%
7,99
6,55
8,73/l

Levering

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Hubo PU-schuim is een 1-component zelfexpanderend gebruiksklaar PU-schuim. Het is geschikt voor het opvullen van alle openingen en holle ruimten. Het schuim heeft een uitstekende hechting op alle materialen (geen PE, PP en PTFE) en is overschilderbaar.

Kenmerken

Technische kenmerken
Toepassing
Vullen
Binnen/buitengebruik
Binnen, Buiten
Algemene kenmerken
Merk
Hubo
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
6,5 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,9 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
6,5 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
34 cm
Fysieke kenmerken
Gewicht
0,69 kg
Referenties en codes
Hubo-referentie
534110
EAN- / barcode
5411183122031
Leverancierscode
125527
Veiligheidsinformatie
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). . H362: Kan schadelijk zijn via de borstvoeding. H373: Kan schade aan (lever, longen, bloedbaan) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). bij inslikken. H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H332: Schadelijk bij inademing. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H413: Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P308+P313: Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P405: Achter slot bewaren.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Ecocheques
Ecocheques icon

In de winkel kan je dit artikel met ecocheques betalen.

Meer informatie kan je hier vinden
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.