Memorex Herlaadbare batterij AAA 900mAh 4 stuks

Kenmerken
Type accu/batterij
AAA 

Vooropgeladen
Ja

Vermogen accu
900 mAh

Merk
Memorex 

Breedte
10 mm

Hoogte
10 mm

20,95
Gratis afhalen
In beperkt aantal winkels op voorraad
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Ecocheques

In de winkel kan je dit artikel met ecocheques betalen.

Meer informatie kan je hier vinden

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Reeds opgeladen.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type accu/batterij
AAA 
Vooropgeladen
Breedte
10 mm
Hoogte
10 mm
Lengte
45 mm
Aantal
Technische kenmerken
Vermogen accu
900 mAh
Algemene kenmerken
Merk
Memorex 
Duur van de garantie
2 jaar
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
8 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,05 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
12 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
1,1 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
193139
Leverancierscode
A0783
EAN- / barcode
5411365018145
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H360D: Kan het ongeboren kind schaden. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H350: Kan kanker veroorzaken (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is) H372: Veroorzaakt schade aan organen (centraal zenuwstelsel) bij langdurige of herhaalde blootstelling UNDEFINED. H341: Verdacht van het veroorzaken van genetische schade (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H302: Schadelijk bij inslikken. H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P321: Specifieke behandeling vereist (zie UNDEFINED op dit etiket). P260: Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. P284: Adembescherming dragen. P405: Achter slot bewaren.
Bebat

Ecocheques

In de winkel kan je dit artikel met ecocheques betalen.

Meer informatie kan je hier vinden

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis