Naturen Onkruid Stop onkruidbestrijder paden 450ml

Kenmerken
Type
Vloeistof 

Inhoud
450 ml

Merk
Naturen 

31,99
Gratis afhalen
In beperkt aantal winkels op voorraad
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen. Betalen doe je pas aan de kassa.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

De Naturen onkruidbestrijder Onkruid Stop is een vloeibaar concentraat voor specifiek gebruik op paden en is gemaakt op basis van pelargonzuur, een actieve stof die voorkomt in de natuur. Deze stof schakelt onkruid en mos snel uit door uitdroging.

  • Zeer snelle eliminatie door eenvoudig contact
  • Werkt ook tegen mos
  • Zichtbaar resultaat binnen 3 uur
  • 450ml concentraat voor 200m²

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type
Vloeistof 
Technische kenmerken
Inhoud
450 ml
Dosis
Onkruid: 45ml / 1l water / 20m² - Mos: 35ml / 1,5l water / 20m² 
Erkenningsnummer
10712G/B 
Algemene kenmerken
Merk
Naturen 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
8,8 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,58 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
20,5 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
5,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
884351
Leverancierscode
NPAT045
EAN- / barcode
5411463104795
Gewasbescherming
Erkenningsnummer
PES-10712G/B
Bescherm het leefmilieu en de volksgezondheid
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis