Rectavit Easy Fix Genius montagelijm 700ml

Merk: Rectavit Hubo-referentie: 719695
Rectavit Easy Fix Genius montagelijm 700ml 1
Easy Fix Genius montagelijm 700ml | video 1

1 van 2

Kenmerken
  • Type lijm Montagelijm
  • Toepassing Monteren
  • Inhoud 700 ml
  • Gebruik Binnen, Buiten
  • Materiaal van doeloppervlak Abachi , Douglas , Dennen , Ceder , Braziliaanse rubber, Beuken , Berken , Bangkirai (hardhout), Balsa , Acacia 
Alle kenmerken
13,19
18,84/l

Levering

6,99

Levering binnen 2 werkdagen

Leveringsinformatie

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Deze sneldrogende 1-komponent polyurethaan montagelijm is geschikt voor verlijmingen in de droogbouw. De lijm is ideaal voor het verlijmen van isolatieplaten, gipskarton, dagkanten, cellenbeton, lijmblokken en elektronische inbouwdozen.
Verbruik: 700ml/10m²

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type lijm
Montagelijm
Gebruik
Binnen, Buiten
Kleur
Oranje
Gewicht
0,686 kg
Kleur (detail)
Oranje
Technische kenmerken
Toepassing
Monteren
Inhoud
700 ml
Materiaal van doeloppervlak
Abachi , Douglas , Dennen , Ceder , Braziliaanse rubber, Beuken , Berken , Bangkirai (hardhout), Balsa , Acacia 
Substantie
Mousse/Schuim
Minimale verwerkingstemperatuur
5 °C
Werking
Contact
Maximale verwerkingstemperatuur
35 °C
Overschilderbaar na
0,67 h
Algemene kenmerken
Merk
Rectavit
Buigbaar, flexibel
Nee
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
6,5 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,897 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
6,5 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
31,1 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
719695
EAN- / barcode
5412926954148
Leverancierscode
128608
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). . H373: Kan schade aan (lever, longen, bloedbaan) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). bij inslikken. H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H332: Schadelijk bij inademing. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P362+P364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Ecocheques
Ecocheques icon

In de winkel kan je dit artikel met ecocheques betalen.

Meer informatie kan je hier vinden
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.