Rectavit Easy Fix Turbo montagelijm 750ml

Merk: Rectavit Hubo-referentie: 930848
Kenmerken
  • Type lijm Montagelijm
  • Materiaal van doeloppervlak Abachi , Douglas , Dennen , Ceder , Braziliaanse rubber, Beuken , Berken , Bangkirai (hardhout), Balsa , Acacia 
  • Substantie Mousse/Schuim
  • Kleur Oranje
  • Merk Rectavit
Alle kenmerken
13,69

Levering

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

De Rectavit Easy Fix Turbo montagelijm is een zeer sneldrogende 1-component polyurethaan montagelijm voor verlijmingen in de droogbouw. Deze montagelijm is ideaal voor het verlijmen van isolatieplaten, lijmblokken en kleine platen, maar ook voor plafondtoepassingen.
 

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type lijm
Montagelijm
Kleur
Oranje
Kleur (detail)
Oranje
Gewicht
0,777 kg
Technische kenmerken
Materiaal van doeloppervlak
Abachi , Douglas , Dennen , Ceder , Braziliaanse rubber, Beuken , Berken , Bangkirai (hardhout), Balsa , Acacia 
Substantie
Mousse/Schuim
Minimale verwerkingstemperatuur
5 °C
Werking
Contact
Maximale verwerkingstemperatuur
35 °C
Overschilderbaar na
0,25 h
Algemene kenmerken
Merk
Rectavit
Buigbaar, flexibel
Nee
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
6,5 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,993 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
6,5 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
32,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
930848
EAN- / barcode
5412926954896
Leverancierscode
147015
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). . H373: Kan schade aan (lever, longen, bloedbaan) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). bij inslikken. H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P308+P313: Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P405: Achter slot bewaren.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.