Rubson High Volume isolatieschuim 500ml+50%

Merk: Rubson Hubo-referentie: 122297
Rubson High Volume isolatieschuim 500ml+50% 1
Rubson High Volume isolatieschuim 500ml+50% 1

1 van 2

Kenmerken
  • Toepassing Vullen, Afdichten
  • Binnen/buitengebruik Binnen, Buiten
  • Merk Rubson
Alle kenmerken
12,99
17,32/l

Levering

6,99

Levering binnen 2 werkdagen

Leveringsinformatie

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Het isolatieschuim high volume van Rubson is de ideale oplossing voor het opvullen van alle grote kieren en holtes. Het schuim heeft een sterk uitzettingsvermogen en zorgt voor zowel een uitstekende thermische isolatie als geluidsisolatie.

Kenmerken

Technische kenmerken
Toepassing
Vullen, Afdichten
Binnen/buitengebruik
Binnen, Buiten
Algemene kenmerken
Merk
Rubson
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
6,4 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,643 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
6,4 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
24 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
122297
EAN- / barcode
5410091631963
Leverancierscode
1000510
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). . H362: Kan schadelijk zijn via de borstvoeding. H373: Kan schade aan (lever, longen, bloedbaan) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). bij inslikken. H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H332: Schadelijk bij inademing. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H413: Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P260: Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P263: Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Ecocheques
Ecocheques icon

In de winkel kan je dit artikel met ecocheques betalen.

Meer informatie kan je hier vinden
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.