Rubson Stralend Sanitair Pure White Hygiene siliconenkit 280ml wit

Merk: Rubson Hubo-referentie: 211885
Rubson Stralend Sanitair Pure White Hygiene siliconenkit 280ml wit 1
How To: Een bad afdichten

1 van 2

Kenmerken
  • Toepassing Afdichten
  • Merk Rubson
Alle kenmerken
13,39
47,82/l

Levering

6,99

Levering binnen 2 werkdagen

Leveringsinformatie

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

De Pure White Hygiene sanitaire voegkit van Rubson is geschikt voor alle gangbare sanitaire ondergronden en biedt extra witbescherming.

Kenmerken

Technische kenmerken
Toepassing
Afdichten
Algemene kenmerken
Merk
Rubson
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
5 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,33 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
5 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
23 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
211885
EAN- / barcode
5410091666965
Leverancierscode
1003327
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. EUH212: Let op! Bij gebruik kunnen gevaarlijke inhaleerbare stofdeeltjes worden gevormd. Stof niet inademen. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Volledige prestatieverklaring

Informatie en documentatie

Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.