Soudal Soudafoam click&fix 750ml

Merk: Soudal Hubo-referentie: 249767
Kenmerken
  • Merk Soudal
Alle kenmerken
10,59
14,12/l

Gratis afhalen

In beperkt aantal winkels op voorraad

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Gebruik de kracht van het fijn doseerbaar PU pistoolschuim voor professionele afdichting en isolatie (750ml). Dit schuim is gemaakt van PUR (polyurethaan) van hoge kwaliteit en biedt een uitzonderlijke waterbestendigheid, waardoor duurzaamheid in vochtgevoelige omgevingen gegarandeerd is. Dankzij de overschilderbare eigenschappen past het naadloos in uw design zonder afbreuk te doen aan het uiterlijk.

Dit product werd speciaal ontwikkeld voor de vakman die grote projecten doet en dus veel schuim gebruikt op korte tijd.

  • Voorzien van het gepatenteerde “Click & Fix” systeem

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
Soudal
Gewicht
0,77 kg
Brandvertragend
Multipositie
Brandwerend
Met schuimpistool
Te gebruiken met schuimpistool
(Blijvend) elastisch
Overschilderbaar
Geluidsisolerend
Warmte-isolerend
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
6,5 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,978 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
6,5 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
32,7 cm
Technische kenmerken
Materiaal (detail)
PUR (Polyurethaan)
Materiaal
Anders
Binnen/buitengebruik
Binnen
Niveau van waterbestendigheid
Waterbestendig
Fysieke kenmerken
Type isolatie
Purschuim
Referenties en codes
Hubo-referentie
249767
EAN- / barcode
5411183126541
Leverancierscode
114457
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). UNDEFINED. H362: Kan schadelijk zijn via de borstvoeding. H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). . H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H332: Schadelijk bij inademing. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H413: Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P308+P313: Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Ecocheques
Ecocheques icon

In de winkel kan je dit artikel met ecocheques betalen.

Meer informatie kan je hier vinden
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.