Splash Perfect Pool 1kg

Kenmerken
Merk
Splash 

Breedte
9,5 cm

Hoogte
16,5 cm

Gewicht
1 kg

16,49
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Perfect Pool van Splash vermindert het chloorverbruik tot 80% en verbetert de kwaliteit en het comfort van het water. Wanneer chloor in contact komt met organische materie, zoals bladeren, olie of insecten, dan worden chlooramines gevormd die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Het zijn ook deze chlooramines die oogirritatie veroorzaken. Perfect Pool elimineert de chlooramines en zorgt ervoor dat chloor weer vrijgegeven wordt in zijn oorspronkelijke vorm. Het resultaat is helder en zuiver water met tot 80% minder chloorverbruik.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
Splash 
Fysieke kenmerken
Breedte
9,5 cm
Hoogte
16,5 cm
Gewicht
1 kg
Lengte
9,5 cm
Verpakking
Lengte verpakking Lengte verpakking
9,5 cm
Breedte verpakking Breedte verpakking
9,5 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking
16,5 cm
Gewicht verpakking
1,15 kg
Referenties en codes
Hubo-referentie
562317
Leverancierscode
POU0765
EAN- / barcode
5410539209853
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H302: Schadelijk bij inslikken. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P301+P330+P331: Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P405: Achter slot bewaren. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis