Splash pH Maxi 1l

Merk: Splash Hubo-referentie: 104903
Splash pH Maxi 1l 1
Splash pH Maxi 1l 1

1 van 2

Kenmerken
  • Merk Splash
Alle kenmerken
4,99
4,99/l

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

pH Maxi van Splash verhoogt de pH-waarde van het water.

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
Splash
Tijd tot effect
8 h
Gewicht
1,175 kg
Lengte
52 mm
Hoogte
24,5 cm
Breedte
10,5 cm
Geschikt voor ruimte buiten/onderdeel tuin
Zwembad
Technische kenmerken
Substantie
Vloeistof
Gebruiksklaar
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
10,5 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
1,26 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
5,2 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
24,5 cm
Fysieke kenmerken
Werking
Manueel
Referenties en codes
Hubo-referentie
104903
EAN- / barcode
5410539202229
Leverancierscode
LIQ0659
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P301+P330+P331: Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.