Splash pH Maxi 2,5kg

Merk: Splash Hubo-referentie: 2647
Splash pH Maxi 2,5kg 1
Splash pH Maxi 2,5kg 1

1 van 2

Kenmerken
  • Breedte 22 cm
  • Hoogte 14 cm
  • Lengte 20 cm
  • Merk Splash
Alle kenmerken
11,59
4,64/kg

Levering

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click & Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie

Omschrijving

pH Maxi van Splash verhoogt de pH-waarde van het water.

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Breedte
22 cm
Hoogte
14 cm
Lengte
20 cm
Gewicht
2,5 kg
Algemene kenmerken
Merk
Splash
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
22 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
2,85 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
20 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
14 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
2647
EAN- / barcode
5410539201031
Leverancierscode
POU0322
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.