Splash pH Mini 2,5kg

1 van2
Kenmerken
Merk
Splash 

Breedte
22 cm

Hoogte
14 cm

Gewicht
2,7 kg

10,99
4,40/kg
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen. 

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

pH Mini van Splash verlaagt de pH-waarde van het water.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
Splash 
Fysieke kenmerken
Breedte
22 cm
Hoogte
14 cm
Gewicht
2,7 kg
Lengte
20 cm
Verpakking
Lengte verpakking Lengte verpakking
20 cm
Breedte verpakking Breedte verpakking
22 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking
14 cm
Gewicht verpakking
2,875 kg
Referenties en codes
Hubo-referentie
2646
Leverancierscode
POU0324
EAN- / barcode
5410539201024
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P301+P330+P331: Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis