Splash pH Mini 2,5kg

Merk: Splash Hubo-referentie: 2646
Splash pH Mini 2,5kg 1
Splash pH Mini 2,5kg 1

1 van 2

Kenmerken
  • Breedte 22 cm
  • Hoogte 14 cm
  • Lengte 20 cm
  • Merk Splash
Alle kenmerken
11,59
4,64/kg

Levering

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click & Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie

Omschrijving

pH Mini van Splash verlaagt de pH-waarde van het water.

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Breedte
22 cm
Hoogte
14 cm
Lengte
20 cm
Gewicht
2,5 kg
Algemene kenmerken
Merk
Splash
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
22 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
2,875 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
20 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
14 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
2646
EAN- / barcode
5410539201024
Leverancierscode
POU0324
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P301+P330+P331: Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.