Splash snelle chloor 5kg

Merk: Splash Hubo-referentie: 10120
Splash snelle chloor 5kg 1
Splash snelle chloor 5kg 1

1 van 2

Kenmerken
  • Breedte 23,5 cm
  • Hoogte 19,5 cm
  • Lengte 23,5 cm
  • Merk Splash
Alle kenmerken
63,99
12,80/kg

Levering

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click & Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie

Omschrijving

Snelle chloor van Splash wordt gebruikt voor een schokbehandeling om het water van je zwembad te zuiveren.

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Breedte
23,5 cm
Hoogte
19,5 cm
Lengte
23,5 cm
Gewicht
5 kg
Algemene kenmerken
Merk
Splash
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
23,5 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
5,42 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
23,5 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
19,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
10120
EAN- / barcode
5410539201703
Leverancierscode
REV0122
Gewasbescherming
Erkenningsnummer
BIO-608B
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H272: Kan brand bevorderen; oxiderend. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH031: Vormt giftig gas in contact met zuren. H302: Schadelijk bij inslikken. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. EUH206: Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P405: Achter slot bewaren.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.