Splash Zen Wellness parfum voor spa 250ml lemon garden

Merk: Splash Hubo-referentie: 833938
Kenmerken
  • Volume 0,25 l
  • Kant & klaar Niet van toepassing
  • Werking Manueel
  • Breedte 5,3 mm
  • Hoogte 15,8 mm
Alle kenmerken
17,99

Levering

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Geniet van een unieke relaxatie-ervaring met het Zen Wellness parfum lemon garden van Splash. De etherische oliën verspreiden een aangename geur en bezorgen je een verfrissend gevoel.

Kenmerken

Technische kenmerken
Volume
0,25 l
Substantie
Vloeistof
Gebruiksklaar
Ja
Algemene kenmerken
Kant & klaar
Niet van toepassing
Merk
Splash
Ecologisch
Niet opgegeven
Geschikt voor ruimte buiten/onderdeel tuin
Zwembad
Fysieke kenmerken
Werking
Manueel
Breedte
5,3 mm
Hoogte
15,8 mm
Lengte
5,3 mm
Gewicht
0,25 kg
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
11,4 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,3 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
16,8 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
11,4 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
833938
EAN- / barcode
5410539217353
Leverancierscode
REV2131
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P362+P364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P273: Voorkom lozing in het milieu. P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.