Vapona vensterstickers hoekjes anti-vlieg 4x2 stuks

Kenmerken
Toepassing
Insecten 

Behandeling
Gebruiksklaar 

Biologisch
Nee

Merk
Vapona 

6,99
Levering binnen 2 werkdagen
Wanneer wordt mijn bestelling geleverd?

De getoonde levertijd is indicatief en begint te tellen vanaf de eerste werkdag nadat je jouw bestelling hebt geplaatst. We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig te leveren of om zo snel mogelijk een leverafspraak met jou in te plannen. Naar alle leveringsinformatie.

4,95
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Kleef deze decoratieve zelfklever tegen vliegen van Vapona op het venster. Vliegen worden erdoor aangetrokken en sterven kort na het eten van de lokstof. Elke sticker is 2 maanden werkzaam. De verpakking bevat 4x2 hoekjes.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Toepassing
Insecten 
Behandeling
Gebruiksklaar 
Biologisch
-
Waterbestendig
Algemene kenmerken
Merk
Vapona 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
16,5 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,73 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
22,5 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
12,3 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
568081
Leverancierscode
1043186
EAN- / barcode
5420067101437
Gewasbescherming
Erkenningsnummer
BIO-2905/B
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. R43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. R20: Schadelijk bij inademing. R50: Zeer vergiftig voor in het water levende organismen. H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P301+P312: Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P363: Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P321: Specifieke behandeling vereist (zie medical advice op dit etiket). P272: Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P273: Voorkom lozing in het milieu. P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis