Viano Herbi Press anti-onkruid & anti-mos 250ml

Kenmerken
Type
Vloeistof 

Behandeling
Nog te behandelen 

Inhoud
250 ml

Merk
Viano 

Productinformatie


Omschrijving

De Herbi Press verdelger van Viano is gemaakt op basis van pelargonzuur en verwijdert onkruid en mos snel en doeltreffend door uitdroging. De eerste resultaten zijn 3 uur na het behandelen al zichtbaar. De verdelger is biologisch afbreekbaar en beschadigt de bladeren en stengels van planten of gewassen niet.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type
Vloeistof 
Technische kenmerken
Behandeling
Nog te behandelen 
Inhoud
250 ml
Erkenningsnummer
10786G/B 
Algemene kenmerken
Merk
Viano 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
16 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,35 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
28 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
6 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
880582
Leverancierscode
XPHER0,25
EAN- / barcode
5410750054492
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H401: Giftig voor in het water levende organismen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P313: Een arts raadplegen. P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P305: Bij contact met de ogen: P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis